Výpadek minecraft.net

Včera večer začal na minecraft.net DDoS útok. Hosting pracuje na řešení.

http://isminecraftdown.net/ – aktuální stav (není moc spolehlivý)

Tagged with:

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.