Městská knihovna a archiv v Los Kokos

V Los Kokos nedaleko hlavního portálu započala stavba městské knihovny a archivu.

Hrubá stavba je téměř hotová, co je však knihovna bez knih?

Vrchní knihovník Vergis bude vděčný za každou darovanou knihu, polici na knihy či obraz. Knihy můžete také nechávat v bedně před knihovnou.

Neváhejte a staňte se naším sponzorem – odměnou vám bude dobrý pocit a zveřejnění vašeho jména na četném místě.

V blízké budoucnosti se chystá dostavění podzemního patra s kancelářemi, technickým zázemím a archivem vzácných tisků.

Hlavní hala knihovny v Los Kokos

Tagged with:

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.