Obchody v komplexu otevřeny, síť hvězdných bran spadla

Právě teď se dokončují práce na Majkovu komplexu. Byl otevřen Crazyho obchod s luxusním zbožím a gtamaniakovy Stavební materiály. Dále se nám zhroutila síť hvězdných bran a někteří obyvatelé Los Kokosu a okolí si bez nich neví rady a neví kde co je.

Tagged with:
  • Tom

    Práva pro tvorbu a ničení bran měl každý, to vedlo po pár dnech k bordelu v branách z důvodu nepoužívaní networku a častého ničení třeba jen creepery, když ulétl sign nebo tlačítko.
    Vymýšlíme řešení ať už tvorba bran pro vyvolené a dát je pod protekci nebo znovu povolit příkazy sethome a home.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.