Pluginy pro hey0mod

Dynamická mapa – Přes google maps rozhraní zobrazí mapu z minecraftu a aktuální
pozici hráčů, aktualizované každých pár s. Viz na serveru Huncraft.

Server Restart – Plugin na automatické restartování serveru. Nahodí se.

Stats v14 – Plugin který sbírá data a dělá statistiky, možnost zařídit achievmenty.

Server Port v0.22: Teleport between servers– Portály mezi servery.
Máte server? Zkusíme, spojíme.

[E] iConomy 0.9.5.6 [128+][Static shop.] – Ekonomika. Nahození v přípravě.

Tagged with:

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.