Update: server 0.2.7, hey0mod b130, Minecraft 1.2.5

verze klienta 1.2.5
verze serveru 0.2.7 (nepovinný, ale každopádně raději updatněte)

  • Opraveny celkem kritické úniky paměti v serveru (aktualizované pozice entity se nastřádaly v hráčem opuštěných objektech )
  • Jízda ve vozíku a na lodi na delší vzdálenosti již pracuje správně
  • Sklízení plodin nadále nevynáší falešná semínka
  • Odstraněný /home (promiňte!)
  • Sněhové koule.. znovu!

hey0 mod b130

Tagged with: ,

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.