Kokos Magnetic Anomaly

Tunel

Na základně magnetické nepravidelnosti Los Kokoští archeologové vykopali zvláštní černý kvádr v písku poblíž základny Desert. Kvádr má rozměry hran v přesným poměru 1:4:9 (1²:2²:3²) a vyzařuje magnetické pole. Tento monolit tu musela zanechat vyspělá mimozemská civilizace před dávnými časy. Vědci se domnívají, že právě tato civilizace zapříčinila rozvoj inteligentního života v tomto světě.

Tagged with:

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.