Spustili jsme funkci „Deníky uživatelů“

Pro bloggery to znamená, že pokud máte blog, můžete své články pomocí RSS zveřejňovat v naší sekci.

A pro čtenáře to znamená, že pokud si chcete číst všechny články uživatelů o Minecraftu, můžete je číst na jenom místě a to v sekci Deníky uživatelů kterou v menu najdete pod odkazem O hře.

Více informací o této sekci samozřejmě najdete tam.

Tagged with: ,

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.