Choseeho přístavní vesnička

Konečně jsem to dodělal,je třeba ještě nějakých úprav ale to časem.Jsou tam volné 4 parcely k bydlení a volná profese kováře,faráře a přístavního mistra :)

obrázek lokace zde http://img602.imageshack.us/img602/2901/loku.jpg

Tagged with:

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.