1.díl FreePlay Let´s Play

1.díl Let´s Playe od FreePlay který se bude v příštích dílech příběhově rozvíjet od počátku a situace hry. Dále budeme točit tutoriály a Timelapsy.

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=cwhx4bWNqUk]

Tagged with:

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.