Cepmanův speciál – 1.9 pre-release

Je tu 1.9 a já jsem ve spěchu udělal video ukazující několik hlavních novinek, co 1.9 přináší.

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=RwjzXLkTuC0]

Tagged with: , ,

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.