Czech Minecrafters – Let’s play 1

Takže náš první Let’s play je tady. Měli jsme trochu problémy se zvukem a video je místy tmavé. To bychom měli doladit ve druhém let’s play.
[media url=http://www.youtube.com/watch?v=T-iKimNzTKw]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.