Czech Minecrafters – Redstone 1

Takže tohle je první redstone návod. První díl redstone, základy + dvojité dveře

1. mod – TooManyItems
2. mod – Čeština do MC

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=XLXgPsOSczo]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.