Gamingman´s Let’s Play 2. díl

Tento díl je takový bonus za předešlý (okecaný) krátký díl :)

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=eOZ1KgYsw6M]

Prosím napište mi svůj názor na hudbu v pozadí.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.