Glowable´s Let´s play 1.díl

Takže máme tu první díl mého let´s playe. Chtěl bych vás upozornit na pár failů a lekaček. A přeji příjemnou zábavu.

1.díl
[media url=http://www.youtube.com/watch?v=4cZtYV4WUDI]

2.díl
[media url=http://www.youtube.com/watch?v=cVj8kFd8T54]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.