Minecraft.TUT…Od craftika :)

Já vás vítám u mích prvních tří tutoriálů a doufám že né posledních :)

[media url=www.youtube.com/watch?v=CbTmSq8cHPE]

[media url=www.youtube.com/watch?v=R-dBmbGW5LQ]

[media url=www.youtube.com/watch?v=J_8OfR1Wk2s]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.