MineWorks Let’s Play 2. díl

Už druhý díl !
První je pouze na YouTube, protože pár hodin po natočení 1st dílu vyšla 1.8 :) (o nic jste nepřišli)
Takže si to užijte !
a Dobře se bavte.
[media url=http://www.youtube.com/watch?v=w727rm4_UtI]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.