Redstone návod – BUD Switch

BUD Switch neboli Block Update Detoctor, je zařízení, které detekuje aktualizaci bloků. Dá se zajímavě použít v pastech. Avšak jedinou nevýhodou je vysoká pravděpodobnost, že tento obvod bude v budoucích updatech hry nefunkční. Ale neztrácejme naději, možná Mojang zase něco přehlédne.

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=W2mDTyLVavk]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.