MineJava_CZ-Let’s play 1. [Díl]

Takže opět nás tady máte s novým druhem pořadu a to je Let’s play. Asi hnedka na tomto světě bychom si asi udělali nějakou střechu nad hlavou, jenže jsme našli NPC vesnici, ale dál to už rozvádět nebudem a vrhnem se na to.Lajk a odběr děkujem.

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=o_7qPfR0Bf4]

  • Lucas Saidl

    dobri ale porad skipujete

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.