mod´s [let´s play] 1.díl hledání a stavění domku

Rozhodl jsem se že sem dám Mods LetsPlay můj první díl snad se povedl a bude se líbit :)

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=tgN5K5Nv3Og]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.