RoklinkaAdventure – Mine4Dead 2. část

Pokračujeme v dobrodružné výpravě mapou Mine4Dead, tentokrát bez střihů a podobných failů. Odkaz na stažení mapy a texturepacku najdete v popisku pod videem.

[media url=“http://www.youtube.com/watch?v=GVXC1GpKBvk&feature=channel_video_title“]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.