RoklinkaLP 4 – Stavíme farmu

Ve 4. díle si postavíme farmu na obilí, cukrovou tčtinu a dýně, tentokrát jsme vyzkoušeli 2 herní pohledy naráz, tak doufejme, že se Vám to bude líbit. :)

[media url=“http://www.youtube.com/watch?v=KLSL9K-TzQs&feature=channel_video_title“]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.