ZuzJarův Multiplayer Lets Play – 9. Díl

Doufám, že již netřeba představovat naše MP díly s Kotym 150! Proč vás tedy zdržovat od dalšího zážitku? Podívejte se sami, ohodnoťte, okomentujte, palcujte a odbírejte!

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=dzvt-d4lD68]

  • jakej tam máte mod

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.