Jakovel98 | Minecraft | Minitage

Zdravím vás u mého prvního trickshot minitage vytvořeného v Minecraftu.

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=57QVcwCi6SA]

Můj kanál : http://www.youtube.com/user/Jakovel98

Tagged with: , ,

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.