Minecraft HARDCORE 2.díl

Ment mě poprosil jestli by jsem mu to sem nemohl dát . O co vlastně jde?? Je to hardcore hraní od Menta. Co víc dodat?? Snad se video bude líbit.

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=g1-qGAXpSh4]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.