Dopravování itemů směrem nahoru

[media url=“http://www.youtube.com/watch?v=puiiXw6zLzo“]

Ahoj, já sem hudi a začal jsem natáčet redstone návody dneska si postavíme takový výtah na itemy, který je bude dopravovat směrem nahoru.

  • Matoušek Dřízhal

    video nefunguje.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.