Jak přežít °8 Moje blbost+trapný redstone

Natočil jsem další díl seriálu jak přežít snad se vám bude líbit enjoy :)
[media url=http://www.youtube.com/watch?v=EC6yscuN4Ek&feature=youtu.be]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.