Markfall’s new START-Minecraft Animation [CZ-HD]

[media url=“http://www.youtube.com/watch?v=pBIdlDtsdks“]

 

Ahoj, toto je moje historicky první animace jako „uvítačka“ na mém kanále kde bych chtěl začít moji let’s playerskou kariéru. Doufám že se Vám moje animace bude líbit, MarkfallCZ.

Tagged with: , ,

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.