Tekkit: 1. díl Výstavba restaurace pod velením krutého šéfa

Zdravím vás u naší nové série z Tekkitu, jedná se o ne moc typický let’s play, jelikož ChoppaCZ všechny komanduje a dopadá to celkem komicky. Budou i další díly, takže se je na co těšit

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=1bVFf3zymEE]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.