FoxGamers:jak co postavit – farma na wheat/carrot/potato

Chtěli jste si někdy postavit v minecraftu efektivní ale i pěknou farmu ? Podívejte se na stručný návod od Mowera a Faollina.

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=ybbTR_pU3s0]

Tagged with: , , , , ,

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.