Pomsta Za Diamanty E04 aneb Kacíři (Minecraft seriál)

Asi po dvou měsících je tu již čtvrtý díl našeho seriálu Pomsta za diamanty. V tomto díle jsou poprvé použity Shadery od Chocapica13, takže doufám, že se vám video bude líbit. Enjoy!

[media url=“http://www.youtube.com/watch?v=d19eUvfeJeM&feature=youtu.be“]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.