Stevův všední den

Steve prožívá každý den plno dobrodružství. Z jednoho z nich jsme se rozhodli udělat krátkou animaci. Používali jsme program Cinema 4D a Adobe Premiere. Hudební doprovod nám dělala skladba od Approaching Nirvana.
Doufáme, že se vám krátká povídka bude líbit, abychom mohli nadále pokračovat v naší tvorbě.

Námět, animace, střih: EpiQFail

[media url=http://www.youtube.com/watch?v=4SXd8c000Mw]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.