[Kybercraft] Exkluzivní Představení Snapshotu – MC 2.0 „Revoluční update“

Mrkew vám dnes ukáže nejvíce revoluční update a to Minecraft 2.0. Podívejte se na tento exkluzivní rozbor tohoto updatu.

[media url=“http://www.youtube.com/watch?v=6LRthrJK7Wg“]

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.