• DragoN_Czech

    Hezky rozepsáno jako vždy, ale u posledního snapshotu „SNAPSHOT 13W47E“ máte chybku :) jinak článek skvělej :)

    • Martin

      Děkuji za upozornění. Během víkendu připíšu další dva (myslím, že jsou dva) nové snapshoty. Není v nich nic zázračného, pouze opravy. :)

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.