Seznam vlastních receptů

Na našem serveru naleznete několik vlastních crafting receptů, které nejsou součástí vanilla hry. Jsou tu proto, aby se těžko sehnatelné bloky a itemy mohly lépe získat.

Podzol

 

 

 

 

Cobweb

 

 

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.