Minecaching

Minecaching. Co že to vlastně je…?

Stejně jako v reálném světě, tak i v tom našem kostičkovém, existuje mnoho zajímavých míst. Máme tu paláce, nákupní střediska, zábavní parky, muzea, divadla, ale i přírodní zajímavosti, rezervace, elektrárny, tajné základny, … O většině míst však ví jen jejich stavitel nebo správce, pár sousedů a náhodných návštěvníků.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!

Indikátor síly Hesla

Your password must be at least 8 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Před registrací se ujistětě že jste napsali správný email a že v něm máte nějaké místo, hlavně uživatelé seznamu.