Minecaching

Minecaching

Minecaching je na našem serveru samostatnou hrou, která vychází ze hry Geocaching (česká verze) z reálného světa. Cílem je nacházení skrýší, které jsou rozesety na různých místech světa. Skrýše obsahují jednak truhlu, ve které je možná výměna předmětů, vždy kus za kus v podobné hodnotě, a také logbook v podobě knížky, do které si zapíšete svoji návštěvu v kešce.

Hlavním smyslem této hry je především zábava a zážitky, které na Vás čekají již při samotné cestě k pokladu. Díky některým keškám (odkaz na fórum)se tak dostanete na místa, na která byste jinak neměli důvod jít. Navštívíte tak zajímavé stavby, přírodu, nebo zažijete připravené dobrodružství.

Kešky jsou chráněny proti případným náhodným nálezcům pomocí uzamčené truhly. Truhlu odemknete příkazem „/cunlock Minecaching“

Kešky v našem světě jsou i různě obtížné. Od těch nejjednodušších, které jsou nejsnáze odhalitelné se používají stupně 1 lehká, 2 střední a 3 těžká.

Pokud Vás Minecaching zaujal a rádi byste se ihned vydali na Vaší první dobrodružnou výpravu, doporučujeme Vám nejprve přečíst krátká pravidla, abyste se při hledání nedopustili nějakého prohřešku.

Pravidla

Minecaching je hra, která vychází ze hry Geocaching z reálného světa. Hledají se ukryté krabičky na různých místech světa, které obsahují drobnosti na výměnu a deník, do kterého zapíšete svoji návštěvu. Smyslem je cesta za krabičkou, zábava při jejím hledání a hlavně návštěva zajímavého místa, kde je keš uložená. Například majitel stavby tak může nalákat návštěvníky a pochlubit se jim svým dílem.

Co je to keš?

 • Keš je jednoduchá nebo dvojitá truhla na předměty ukrytá tak, aby alespoň jednou stěnou byla dostupná bez nutnosti kopání.

 • Keš určují souřadnice XYZ. Mohou být zaokrouhlené tak, aby hráč musel v okolí trochu hledat. Zaokrouhlení musí být smysluplné v rámci terénu, například 10–20 m.

 • V blízkosti keše by měl být tzv. logbook, neboli deník. Jedná se o místo, kde si hráči budou moci umístit tabulku na kterou napíší datum a čas nálezu a svoje jméno.

 • Každá keš má svoje jméno a jedinečný kód.

Popis keše na fóru

Adresa fóra je http://forum.majncraft.cz/forums/minecaching.28/ První příspěvek na fóru je typu oznámení, takže je stále nahoře. Obsahuje popis hry Minecaching a všechny informace, které hráči potřebují.

 • Na fóru v sekci Minecaching jsou dále vlákna věnovaná jednotlivým keším.

 • Název vlákna je ve formátu [kód keše] - [název keše], například MCT01 - Peklo.

 • První příspěvek obsahuje popis keše, který musí obsahovat souřadnice a informace o jejím umístění. Dále následuje popis místa, proč sem majitel keše zavedl návštěvníka, jak byla stavba budována, jaký je její smysl, atd.

 • Další příspěvky už budou od návštěvníků. Budou sem psát nálezy, dojmy, komentáře.

Založení keše

 • Nejprve si najděte zajímavé místo, na které chcete upozornit a kam chcete přivést návštěvníky. Pokud nejste majitelé onoho místa, musíte se s ním předem dohodnout. Už jen umístění truhly je zásah do cizího majetku.

 • Sestavte popis keše, připravte vlastní keš a případný Logbook.

 • Keš zamkněte /cpassword Minecaching

 • Zprávou na fóru kontaktujte správce hry Minecaching a pošlete mu popis keše.

 • Správce místo obhlédne, projde si její popis a případně vše s majitelem nové keše doladí.

 • Správce následně přidělí keši jedinečný kód a povolí její publikování. Smysl kódu je následující: [MC(Minecaching)][T(tradička)|M(multina)|U(mysterka)][XX(přiřazený alfanumerický řetězec - dva znaky budou bohatě stačit)] .

 • Teprve po schválení správcem majitel vloží do fóra do sekce Minecaching její popis.

 • Vložením popisu do fóra se stává keš aktivní a hledači mohou vyrazit na cestu!

Nalezení keše

 • Hráč se řídí popisem keše a hledá ji na místě popsaném na fóru v příslušném vlákně.

 • Během hledání nesmí dojít k ničení a kopání. Povolené jsou jen neinvazivní techniky jako otevírání nezamčených dveří a podobně.

 • Při nalezení keše, což je jednoduchá nebo dvojitá truhla, může nálezce vyměnit nějaký předmět (předměty), který v truhle nalezl. Výměna by měla proběhnout přibližně ve stejné hodnotě. Například stack dirtu za stack cobble, modrá vlna za červenou, několik kousků železa za jedno zlato, atd. Pokud někdo vloží sazeničku břízy a vezme si diamant – bude proklet.

 • Truhla bude zamčená na heslo, odemkněte ji /cunlock Minecaching

 • V keši je i logbook. Zapište tam svůj nález. Stačí jen datum a jméno, případně pár slov.

 • Následně zapíše na fórum svůj nález jako další příspěvek ve vlákně, které je věnované nalezené keši. Tam se může rozepsat jak se mu místo líbilo, jakou měl cestu, co u toho zažil, atd. Nezapomeňte poděkovat majiteli.

Typy keší

Tradička

Nejobvyklejší keší je Tradička. Je to krabice na místě na které vedou jasné souřadnice. Přijdete, najdete, zapíšete se. Samozřejmě si nezapomente pořádně prohlédnout místo, na které vás majitel keše zavedl.

Multina

Souřadnice keše jsou neznámé a musíte si je nejdříve vypočítat. Tento typ keše je vhodný, pokud chcete někoho provést konkrétní cestou. Na zastávkách (waypointech) pak získáváte indicie, které jsou potřeba k výpočtu souřadnic vlastní keše. Keš by měla být umístěna v rozumné vzdálenosti od konce cesty.

Mysterka

Souřadnice této keše jsou neznámé a vy se k nim musíte nějak dostat. Můžete luštit různé hádanky, hledat indicie, atd. Je na majiteli, jak ji vymyslí.

Obecná pravidla

 • Při hledání nic nekopejte a nerozbíjejte. Vyjímku může tvořit Mysterka, která může takový požadavek obsahovat. Musí však být jednoznačně definovaný.

 • Jestliže je s keší něco v nepořádku, správce hry může keš dočasně zakázat - napsat oznámení do záhlaví vlákna keše.

 • Když keš přestane dávat smysl (budova se zbourá, výhled pokazí, …), bude archivována.

 • Jestliže se majitel o keš již nechce nebo nemůže starat, měl by ji nabídnout k adopci. Když se nenajde nový majitel, bude keš archivována.

 • Pokud něco nebude jasné, řiďte se rozumem a pravidly reálné hry Geocaching.

 • Bez souhlasu autora keše postup při hledání nijak nezaznamenávejte (spoileroidní screenshoty, video), ani neraďte ostatním. Kazíte tím hru všem.

Logbook

Logbook slouží k zanechání zprávy v keši, že jste ji skutečně navštívili. V dobách před 1.3.1 to byla místnost plná cedulek. Dnes již máme k dispozici zápisník, který lze vložit do truhly.

Truhlu (keš) zamkněte /cpassword Minecaching a vložte do ní zápisník, na jehož první stranu napíšete:

kód keše

Název keše

založil ten a ten

datum založení

--------------

Nezapomen se zapsat i na foru!

--------------

Uzavirej vzdy pres DONE!!

 

Dále můžete dát i vzor pro zápis, je to na vás.

Kdo knihu zamkne, takže nebude možné dál do ní dále zapisovat, bude proklet.

Travelbug

Travelbug je specifickým předmětem, na který můžete na svých cestách po keších celého Majncraft světa narazit. Jedná se o předmět, který neslouží k běžné výměně jako ostatní věci které naleznete v kešce (Vyjma Logbooku, ten vždy v keši zůstává!!!), ale k cestování po keškách.

V případě že na něj narazíte, je Vaším právem ho vzít a přesunout do jiné kešky.

O této skutečnosti, tedy že jste Travelbug přesunuli, se zmiňte jak v samotném vlákně kešky, kde stačí věta typu „Děkuji za Travelbug, přesunu dál“ či „Vkládám Travelbug“, ale i do vláken na fóru, která jsou věnována přímo Travelbugům. Do tohoto vlákna zapisujte především Odkud jste Travelbug vyzvedli a Kam jste Travelbug vložili. Majitele Travelbugu jistě potěší i krátký komentář se zážitky při vyzvedávání, popřípadě ukládání.

Vytovření travelbugu

Kdokoliv může vytvořit travelbug a poslat ho do světa. Připravte si pro něj legendu a kontaktujte správce Minecachingu zprávou na fóru. Spraávce travelbug vytvoří a předá vám ho.