Pravidla

Základní informace

Poslední verze pravidel byla silně zjednodušena, a proto více než kdy dříve platí, že když něco není zakázáno, neznamená to, že je to povoleno. V nejasných případech rozhodne o pravidlech moderátor dle svého uvážení. Řiďte se pravidly slušného chování a selským rozumem, hrajte férově a používejte mozek.

Možnost hrát na serveru považujte za privilegium, ne za právo, a podle toho se chovejte.

Jste odpovědní za svůj účet, nikomu ho nepůjčujte – v případě, že by dotyčný porušil pravidla, budete potrestáni stejně, jako kdybyste to udělali vy.

Vždy, když narazíte na porušení pravidel, nemůžete se s někým rozumně dohodnout, nebo si nejste něčím jistí, zavolejte moderátora. Jsou tu od toho, aby dbali na dodržování pravidel a pomáhali hráčům. Neobtěžujte je ale maličkostmi a žádostmi o portování. Vždy rovnou jasně uveďte svůj problém, nespamujte chat. Nejlepší postup je napsat svůj problém do kanálu /h v chatu a chvíli počkat – pokud žádný moderátor nezareaguje, použijte příkaz /modreq. Poté stačí počkat – každý modreq je dříve či později vyřešen, jejich stav si můžete prohlédnout v našem modreq manageru.

Všechno, co ve hře uděláte, se zaznamenává a je zpětně dohledatelné.

Je doporučeno zaregistrovat se na fóru a alespoň jednou za čas se na něj podívat (případně si alespoň nastavte mailové upozornění na soukromé konverzace), většina komunikace probíhá buď tam, nebo na IRC.

Ostatní hráči a jejich majetek

  • Na serveru je zakázáno krást, griefovat, napadat ostatní hráče bez jejich předchozího souhlasu (nedovolené PvP), používat cheaty a zneužívat bugy ve hře.

Krádežemi je myšleno především přivlastňování si předmětů z cizích truhel, dále cizích zvířat, plodin na polích a vzácných bloků. Truhly lze zamknout pomocí pluginu LWC. Nezamčená truhla ale není automaticky veřejná. Veřejná je pouze tehdy, pokud tak je přímo označena. V tomto případě ale buďte ohleduplní – pokud si něco vezmete, nechte něco i pro ostatní.

Griefing nejčastěji označuje poškozování cizího majetku, obvykle staveb. Počítá se jak ničení bloků (odkopávání, zapalování nebo odpalování), tak pokládání nových bloků tam, kam nepatří. V případě krajní nutnosti (například vámi nezaviněné uvěznění v cizí stavbě) je povoleno odkopat několik bloků a vše vrátit do původního stavu. V případě poškození stavby omylem po sobě škody opravte nebo na místě podejte modreq s vysvětlením. Stavby vygenerované automaticky hrou (např. NPC vesnice) není zakázáno rozebírat a přestavovat, pokud nejsou zjevně zabrány jiným hráčem. Rozebírejte je ohleduplně, bezdůvodné ničení bude trestáno. Obsah generovaných truhel je veřejný.

Napadání a zabíjení jiných hráčů je zakázáno, pokud mezi hráči nedošlo předem k dohodě. Nezáleží na tom, kdo koho napadl první – v případě napadení se nebraňte a napadení ohlaste (moderátor viníka potrestá a navrátí případné ukradené předměty).

Za cheaty jsou považovány jakékoli modifikace hry, které dávají hráči neférovou výhodu vůči ostatním nebo přímo obchází mechaniky základní hry (schopnost lézt po stěnách, chození po vodě, průhledné textury, port nad bedrock…). Makra nejsou považována za cheaty, pokud je nezneužíváte ke svému obohacování. Minimapy, módy zobrazující souřadnice a podobné, jednoduché a nezvýhodňující módy jsou povoleny. Řiďte se při výběru selským rozumem nebo se zeptejte moderátora.

Odhalené bugy (chyby ve hře) nevyužívejte ke svému obohacení, nevypouštějte je na veřejnost a ohlaste je neprodleně moderátorovi.

Chování v chatu

  • V herním chatu, na IRC ani na fóru netolerujeme nadávky, rasismus, diskuze o ideologiích a jejich propagaci (v chatu i přímo ve hře prostřednictvím symbolů), flame, trollení, spam a flood. Ve hře pro komunikaci využívejte správný kanál (více na wiki).

Přestože na serveru podporujeme svobodu projevu, nepovažujeme ho za vhodné místo pro diskuze o kontroverzních tématech, těm se věnujte jinde. Flame označuje hádky a vyhrocenou komunikaci, trollení cílenou provokaci, spam nevyžádané zprávy a flood zahlcování chatu zbytečnostmi. K nováčkům buďte vstřícní a pokuste se jim podle svých možností poradit – i vy jste kdysi byli na jejich místě.

Stavění

  • Při stavění se vždy snažte, aby váš výtvor vypadal co nejlépe.

Používejte kombinaci náročnějších materiálů, šetřete prkny a cobblestonem – v krajním případě můžete být vyzváni k přestavění.

  • Menší stavby je možno bez povolení stavět kdekoli minimálně 150 bloků od nejbližší sousední stavby. Větší projekty a všechny nadzemní trapky musí být nejprve schváleny na fóru.

Pokud si chcete jen postavit domek, pokuste se v chatu sehnat si pozemek v některém z měst, nebo začněte stavět kdekoli ve vzdálenosti alespoň 150 bloků od ostatních staveb. Pokud chcete stavět blíže, můžete se zkusit dohodnout s majitelem.

Vesnice a větší stavby, než jsou malá soukromá sídla, je nutné nejdříve ohlásit na fóru a počkat na schválení. Žádost doplňte odkazem na lokaci na dynmapě (ikona řetězu v rohu), popisem projektu a ideálně obrázky nebo návrhy vzhledu. Schvalovat je nutné také všechny nadzemní trapky (z důvodů regulace).

  • Při hraní (především při stavění RS obvodů) se snažte co nejméně zatěžovat server.

Nestavte obvody, které by vyžadovaly příliš velkou kapacitu serveru (případně se zeptejte moderátora ve hře nebo na fóru). Nezůstávejte zbytečně ve hře, pokud nejste u počítače (AFKování za účelem zisku bude trestáno).

  • Neničte přírodu a své stavby do ní přirozeně začleňujte.

Za ničení přírody se považuje například vytváření vírů ve vodě, stavění nevzhledných sloupů a pomocných konstrukcí (zničte je po sobě), kopání nezabezpečených děr přímo dolů (někdo do nich může spadnout) a nedokončené kácení stromů (vždy vykopejte všechno dřevo, nenechávejte po sobě ve vzduchu koruny). Písek je dovoleno ve velkém těžit pouze v pískovně, ne na pouštích a plážích.

Okolí svých staveb úplně nezarovnávejte, nestavte kolmé rovné útesy, pokud vytváříte umělý ostrov, břehy by měly sahat až na dno (žádné plovoucí placky na hladině).

  • Netherportály vždy stavte tak, aby přesně navazovaly i v Netheru.

Poté, co postavíte portál v overworldu, si zaznamenejte jeho souřadnice (X,Y,Z). Odcestujte do Netheru a na souřadnicích X/8, Y, Z/8 postavte druhý portál, který se s prvním spáruje. Zabráníte tak zmatkům s portály, které ústí jinam, než by měly.

  • Netherem probíhá Nethermetro a CNC (Centrální Nether cesty). Kvůli přehlednosti se snažíme veškerou dopravu v Netheru koordinovat a stavět na jednotné výškové úrovni.

Chcete-li se k oficiální síti připojit, více informací a žádosti o připojení v příslušné sekci fóra. Na CNC se můžete napojit podle potřeby, snažte se to ale udělat logicky a zachovejte výšku, značení a design cest.

Ostatní

  • Chováni ve hře, na fóru i IRC musí být v souladu se zákony ČR.

Před těmito pravidly mají vždy přednost zvláštní pravidla různých eventů a případná (dočasná) pravidla určená moderátory. Starostové vesnic můžou vytvářet další vlastní pravidla, ta by však s pravidly serveru v rozporu být neměla.

Server si vyhrazuje právo použít stavby hráčů ke své veřejné prezentaci. Server dále povoluje hráčům fotit/renderovat snímky staveb ostatních hráčů a veřejně je vystavit s uvedením serveru (Majncraft.cz) a nicku autora. Hráči mohou stavby využít jako inspiraci pro stavbu vlastních děl.

Tresty

Trestem za porušení pravidel může být vězení (jail), ve kterém buď musíte příslušnou dobu (kratší, většinou v řádu minut až hodin) strávit přihlášený ve hře, nebo odpracovat určený úkol (například vykopat a vypálit bednu stone).  Ve vězení nic neničte, nepokoušejte se utéct. To všechno může způsobit navýšení trestu. Pokusy o podvody při výkonu trestu budou přísně trestány (všechno musíte odpracovat vy sami). Dalšími bežnými tresty je dočasný nebo trvalý zákaz vstupu na server (ban/permaban).

Všechny tresty, jejich délka a příslušný moderátor se objeví na banlistu. Stížnosti, vysvětlení a žádosti o snížení trestu podávejte v příslušné sekci na fóru.

Další informace

Další důležité informace naleznete v příručce CJDZ – Co je dobré znát.